Impregnanti

Impregnanti su proizvodi koji služe za impregnaciju i zaštitu drveta od insekata i gljiva i koriste se za proizvode od drveta u eksterijeru. Pravilna primena ovih materijala je od ključnog značaja za dobru zaštitu drveta. Preko impregniranih površina, nanose se vodeni lakovi za eksterijer.