Casco Adhesives

Casco Adhesives je švedska robna marka multinacionalne kompanije AKZO NOBEL.
Lider je u proizvodnji svih vrsta lepila koja zahteva savremena drvna industrija.

Lepila formulisana prema najzahtevnijim tržištima širom sveta pa sve do ekstremnih sistema lepljenja. Visok nivo adhezije spojeva i raznovrsnost lepila nisu jedine performanse. Timovi stručnjaka svakodnevno rade na poboljšanju i na razvoju novih proizvoda u cilju kvaliteta a posebno se posvećuje pažnja zaštiti i očuvanju životne sredine. Casco Adhesives je vodeća kompanija na polju smanjenja sadržaja i emisije formaldehida. Užurbano se radi na razvoju nove formulacije lepila bez formaldehida, ove, za životnu sredinu opasne supstance.

U cilju što kvalitetnije ponude, fokusirali smo se na grupu proizvoda ove robne marke u cilju jednostavnosti pri radu u procesu proizvodnje. Naš odabir, u skladu sa zahtevima tržišta i lepljenja dao je izuzetne rezultate:

  • -    UF, 2K ureaformaldehidni lepkovi, vlagootporni, za tople i visokofrekventne prese (nizak nivo formaldehida)
  • -    MUF, 2K melaminurea formaldehidni vodootporni lepkovi za hladni i topli postupak lepljenja (nizak nivo formaldehida)
  • -    PU, poliuretanski vodootporni visokokvalitetni jednokomponentni i malo ekspandirajući lepak
  • -    Neoprenska lepila na vodenoj i sintetičkoj bazi
  • -    PVA-c lepila za sve zahteve u drvnoj industriji
  • -    EPI, 2K lepak za posebne namene.

Sva pomenuta lepila su našla široku primenu u drvnoj industriji, u proizvodnji lameliranog parketa, građevinske vodootporne ploče, stolarske šper ploče, kod izrade otpresaka i drugih elemenata za potrebe proizvodnje nameštaja, furniranja, lameliranja građevinskih greda i lamela za stolariju od masivnog drveta i za lepljenja mnogo drugih proizvoda u drvnoj industriji.

Produktivnost – kvalitet – zaštita životne sredine
Productivity + quality + environment. To je naš proritet.
PQE = miran san

Kvalitet ima za posledicu manju potrošnju lepka, uštedu energije, brzinu lepljenja, kvalitet spoja, zdraviju životnu sredinu i bez reklamacije proizvoda.