VLX TX 1828 E

VLX TX 1828 E

2K poliuretanski transparentni završni premaz visokog sjaja

Opis proizvoda

Završni PU lak visokog sjaja, koristi se za lakiranje nameštaja u celini. Za drvo bukve, trešnje itd.
Dvokomponentni lak visoki sjaj u koji se dodaje 50% katalizatora B 27.

•    TDS (Tehničke karakteristike proizvoda) su dostupne na zahtev.