CERA AP NEUTRA 413 B

CERA AP NEUTRA 413 B

Vosak – za voskiranje površina tretiranih šelakom 

Opis proizvoda

Vosak za voskiranje površina tretiranih šelakom i površina starog nameštaja.  

TDS (Tehničke karakteristike proizvoda) su dostupne na zahtev.