GOMMALACCA LIQUIDA

GOMMALACCA LIQUIDA

Tečni šelak

Opis proizvoda

Alkoholni rastvor šelaka.

TDS (Tehničke karakteristike proizvoda) su dostupne na zahtev.