UNICOLOR karta bajceva

UNICOLOR karta bajceva je ton karta određenog broja odabranih boja bajceva.