IDROTAN

IDROTAN

Impregnant na vodenoj bazi

Opis proizvoda

Bezbojni i obojeni impregnanti na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu. Za vrata, prozore i ručno napravljene predmete od drveta koji sadrže tanin poput iroka, kestena, hrasta i za ostale vrste drveta.
Ovaj impregnant karakteriše dobro slivanje i uniformisanost boje.
Proizvod sadrži komponente koje doprinose efektnoj zaštiti protiv buđi, gljiva.
Ovaj proizvod modifikuje fizičke karakteristike drveta, eliminiše poroznost i sprečava ljuspanje drveta.
Pigmenti koje proizvod sadrži imaju funkciju UV filtera i štite od fotokatalitičke i fotohemijske destrukcije drveta.

TDS (Tehničke karakteristike proizvoda) su dostupne na zahtev.